Liên hệ để được tư vấn miễn phí 0909.674.179
Email: tuyencokhi@gmail.com
Điện thoại/Fax: (08) 3736.7302

Lò công nghiệp

Lò ủ nhôm Lò ủ nhôm

Thông số kỹ thuật: Chúng tôi nhận đặt hàng theo quy cách khách hàng Nhiệt độ 100 độ C đến 1000 độ C

Lò nấu nhôm bằng dầu Lò nấu nhôm bằng dầu

Thông số kỹ thuật: Chúng tôi nhận đặt hàng theo quy cách khách hàng Khối lượng phôi nấu: 150kg; 200kg; 250kg; 300kg; 350kg; 400kg; 500kg; 600kg; 800kg; 1000kg….

Lò nấu đồng bằng gas Lò nấu đồng bằng gas

Thông số kỹ thuật: Chúng tôi nhận đặt hàng theo quy cách khách hàng Khối lượng phôi nấu: 150kg; 200kg; 250kg; 300kg; 350kg; 400kg; 500kg; 600kg; 800kg; 1000kg

Lò nung gốm sứ Lò nung gốm sứ

Thông số kỹ thuật: Chúng tôi nhận đặt hàng theo quy cách khách hàng Nhận theo quy cách khách hàng 600 độ c…đến 1400 độ c

Lò sấy các loại Lò sấy các loại

Thông số kỹ thuật: Chúng tôi nhận đặt hàng theo quy cách khách hàng

Lò nấu đồng bằng điện trở Lò nấu đồng bằng điện trở

Thông số kỹ thuật: Chúng tôi nhận đặt hàng theo quy cách khách hàng Khối lượng phôi nấu: 150kg; 200kg; 250kg; 300kg; 350kg; 400kg; 500kg; 600kg; 800kg; 1000kg

Lò nấu nhôm bằng điện trở Lò nấu nhôm bằng điện trở

Thông số kỹ thuật: Chúng tôi nhận đặt hàng theo quy cách khách hàng Khối lượng phôi nấu: 150kg; 200kg; 250kg; 300kg; 350kg; 400kg; 500kg; 600kg; 800kg; 1000kg

Lò xoắn ốc Lò xoắn ốc

Thông số kỹ thuật: Chúng tôi nhận đặt hàng theo quy cách khách hàng Khối lượng phôi nấu: 600kg ; 800kg ; 1000kg