Hệ thống xử lý khói bụi Hệ thống xử lý khói bụi

Hệ thống xử lý khói bụi : Công suất: Quạt Ly tâm truyền động trực tiếp : + Lưu lượng: 9000 m3/h + Cột áp: 1400Pa + Điện áp:...